Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har dagens extremer och bra prognoser. Har även båtväder, sjöväder, fjällväderprognoser och kustväder. SMHI är en förkortning av  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.

Länkar:

SMHI

SMHI – Fjällväder

SMHI – Kust- och havsväder