Om du blir sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan du inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet du vistas i. Det är då viktigt att du har en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård.

Har du frågor om vårdkostnader utomlands, kan du kontakta Försäkringskassan på Gotland via e-post: gotland@forsakringskassan.se eller på telefon +46 498200700.

Länk: Försäkringskassan