Erbjuder en heltäckande tjänst med allt från information om till handläggning av visum samt legalisering och bestyrkande av dokument. Vi hjälper dig säkerställa att du har de handlingar som krävs till det land du ska resa samt att du har de stämplar och bestyrkanden som krävs för det land du ska göra affärer med, så att du aldrig går miste om en resa eller en handelsuppgörelse på grund av otillräckliga dokument.

Länk: Comet Consular Service