Vägverket informerar om snöläget, halka och skötsel på vägar i Sverige. Är det något vägarbete som skapar köer? Eller vill du veta var det finns rastplatser längs din färdväg? Läget på vägarna ger dig svar.

Länk: Vägverket