Pass och passregler
En del länder kräver att passet ska vara giltigt i minst 6 månader vid hemresan samt innehålla två ostämplade sidor. Passet får inte vara trasigt eller sprucket. Finns det en stämpel på en sida så räknas den som förbrukad. Ibland kan stämpeln gå igenom till andra sidan, detta kan också räknas som att sidan är förbrukad. Dubbelkolla alltid med ambassaden före avresa, reglerna kan ha ändrats. Försök inte stanna längre än visumet räcker.

Visumansökan
För att få ärendet behandlat så fort och smidigt som möjligt måste du besvara samtliga frågor i ansökan. Tänk på att en del ansökningsblanketter har en baksida som ska registreras. Samtliga exemplar av ansökningen måste skrivas under personligen.

Fotografi
De fotografier som skall bifogas måste överensstämma med fotografiet i passet. En del länder kräver också att barn ska ha ett fotografi. Inskannade foton rekommenderas ej.

Stämplar
En del stämplar kan vara känsliga, du kan till exempel få problem att komma in i USA med stämplar från Afghanistan i passet.

Visumråd
Försök alltid följa de regler som ambassader, konsulat eller andra instanser har satt upp för ditt ärende, det underlättar för alla inblandade parter. Alla försök att kringgå regler som är uppsatta, fördröjer troligtvis behandlingen av ansökan.

Mer om Visum på wikipedia