Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå. Huvudmän är Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund. Här hittar du information om reseskydd som ingår i hemförsäkringen och reseförsäkringsbolag. Även frågor och svar om olyckor, graviditet, personskada, bagageskador mm.

Länk: Konsumenternas försäkringsbyrå