Lantmäteriet förser samhället, privatpersoner och företag med geografisk information i form av kartor, flyg- och satellitbilder i Sverige. Samlar in, underhåller, uppdaterar och gör informationen tillgänglig genom e-tjänster och via återförsäljare. Lantmäteriet har kartor och annan geografisk information för olika ändamål. Kartorna finns i olika skalområden och går att trycka på papper eller kan levereras digitalt antingen på CD eller via Internet. Den geografiska informationen som är grunden till kartorna är digital och finns uppdelade i olika teman för att kunna bearbetas vidare med hjälp av datorer.

Länk: Lantmäteriet